Hi Astrid,

Goed dat je het even getest hebt ;-) Ik heb de verkeerde URL verzonden. De juiste URL is:
https://github.com/Signalen/product-steering/tree/main/meeting-notes

Groeten,

FelixOn Tue, Feb 23, 2021 at 5:41 PM Brantjes, Astrid <astrid.brantjes@utrecht.nl> wrote:

Hi Felix,

 

Ik krijg een foutmelding wanneer ik op de link klik. Is dit bekend, of doe ik iets niet goed?

 

Met vriendelijke groet,

 

Astrid Brantjes

Projectleider PDV

 

 

0627052137

astrid.brantjes@utrecht.nl

www.utrecht.nl

Gemeente Utrecht

Publiekszaken

Programma Publieksdienstverlening

 

 

    

 

 

Standaard            

 

 

 

 

 

Van: Felix Faassen via signalen-discuss <signalen-discuss@lists.publiccode.net>
Verzonden: maandag 22 februari 2021 11:46
Aan: Signalen general discussions <signalen-discuss@lists.publiccode.net>
CC: Felix Faassen <felix@publiccode.net>
Onderwerp: [Signalen-discuss] Meeting notes openbaar op product steering repository

 

Beste allemaal,

 

Zoals besproken in ons laatste overleg. De meetings notes van onze overleggen staan nu ook openbaar op: https://github.com/Signalen/product-steering/meeting-notes.

 

Na ieder overleg zullen ze naast de mailinglist ook hier geplaatst worden.

 

Groeten,

 

Felix

 


--

Felix Faassen, Codebase steward
Foundation for Public Code | https://publiccode.net
github.com/publiccodenet | github.com/felixfaassen

felix@publiccode.net | +31 624633278 --
Felix Faassen, Codebase steward
Foundation for Public Code | https://publiccode.net
github.com/publiccodenet | github.com/felixfaassen
felix@publiccode.net | +31 624633278